Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Χ. Ζιγκόλη

Την Πέμπτη 19/12/2013, ώρα 10πμ, αιθ 2, παράρτημα Καλαμαριάς, ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Χρήστος Ζιγκόλης θα υποστηρίξει τη διδακτορική διατριβή του με θέμα «Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης για Χαρακτηρισμό Περιεχομένου και Παροχή Συστάσεων στον Κοινωνικό Ιστό».

Η τριμελής επιτροπή επίβλεψης
Α. Βακάλη – Ε. Αγγελής – Ι. Κομπατσιάρης