Κατάθεση αιτήσεων ορκωμοσίας εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014

Καλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 να καταθέσουν αιτήσεις ορκωμοσίας από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και ώρες 11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Με την αίτηση ορκωμοσίας ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία

1. το βιβλιάριο σπουδών
2. την ακαδημαϊκή ταυτότητα
3. το βιβλιάριο υγείας (εφόσον υπάρχει)
4. βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος που να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο
5. βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία)
6. το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής εργασίας κατάλληλα συμπληρωμένο
7. το ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών κατάλληλα συμπληρωμένο

Υπενθυμίζεται ότι η ορκωμοσία θα γίνει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ