Κατάθεση Αιτήσεων Ορκωμοσίας Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Καλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 να καταθέσουν αιτήσεις ορκωμοσίας από την Δευτέρα 6 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 και ώρες 11 με 12 μμ.

Με την αίτηση ορκωμοσίας ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία:

  1. το βιβλιάριο σπουδών,
  2. την ακαδημαϊκή ταυτότητα,
  3. το βιβλιάριο υγείας (εφόσον υπάρχει),
  4. βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος που να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο,
  5. βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία),
  6. το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής εργασίας κατάλληλα συμπληρωμένο,
  7. το ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών κατάλληλα συμπληρωμένο

Υπενθυμίζεται ότι η ορκωμοσία θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 11.00 π.μ στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ.