Κατάθεση Αιτήσεων Ορκωμοσίας Μαρτίου 2015

Καλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2015 να καταθέσουν αιτήσεις ορκωμοσίας από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 και ώρες 11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Με την αίτηση ορκωμοσίας ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία

1. το βιβλιάριο σπουδών
2. την ακαδημαϊκή ταυτότητα
3. το βιβλιάριο υγείας (εφόσον υπάρχει)
4. βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος που να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο
5. βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία)
6. το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής εργασίας κατάλληλα συμπληρωμένο
7. το ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών κατάλληλα συμπληρωμένο

Υπενθυμίζεται ότι η ορκωμοσία θα γίνει την Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 11.00 π.μ στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ