Επιλογή φοιτητών για μετακίνηση μέσω του προγράμματος Erasmus – Αποτελέσματα κενών θέσεων.

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Αποτελέσματα κενων θέσεων προγράμματος Erasmus για το ακαδημ. έτος 2012-2013