Εγγραφή φοιτητών από μεταφορά θέσης κατηγορίας πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών

Το Τμήμα Πληροφορικής στη συνέλευση αριθμ. 247/3-12-2014, ενέκρινε τη μεταφορά θέσης των φοιτητών της κατηγορίας Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι και Ειδικές Κατηγορίες στο Τμήμα μας. Το σύνολο των αιτήσεων εγκρίθηκε, πλην δύο περιπτώσεων, που έχουν ενημερωθεί από τη Γραμματεία.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα λάβουν μήνυμα (SMS) από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την αίτηση μεταφοράς θέσης, με οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής προεγγραφής τους.

Όσοι δεν έχουν δώσει κινητό ή έχουν αλλάξει αριθμό να μπουν στο register.auth.gr για να κάνουν την ηλεκτρονική προεγγραφή τους.

Η ηλεκτρονική προεγγραφή στο register.auth.gr θα γίνεται από 8-12-2014 έως 19-12-2014.

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής προεγγραφής καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την τελική εγγραφή τους, από 8-12-2014 έως 19-12-2014 και ώρες 10:00 – 11:00 πμ:

  • εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής εγγραφής
  • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • 2 φωτογραφίες

όπου και θα λάβουν οδηγίες για την έκδοση ιδρυματικού λογαριασμού (email). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πριν την προεγγραφή σας θα πρέπει να έχετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της διαγραφής σας (αποφοιτήριο) από το προηγούμενο Τμήμα (Τμήμα προέλευσης), τον οποίο θα συμπληρώσετε, υποχρεωτικά, σε ειδικό πεδίο στη φόρμα της προεγγραφής.

Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης αποφοιτηρίου (αριθμού πρωτοκόλλου διαγραφής) στο πεδίο συμπληρώνετε “ΔΕΝ ΕΧΩ” και σε σχόλιο παρακάτω αναφέρετε το λόγο.