Συμπλήρωση Στατιστικού Δελτίου από τους πρωτοετείς φοιτητές

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που κατά την εγγραφή τους δεν έχουν συμπληρώσει το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, να προσέλθουν στη Γραμματεία για τη συμπλήρωση του μέχρι τις 15/10/2015.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση του πρωτοετούς φοιτητή στην Γραμματεία του Τμήματος, στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το στατιστικό δελτίο:

 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1403/Other/A1403_SED34_QS_AN_00_2015_00_2015_11_F_GR.pdf

συμπληρώστε το και στείλτε το ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιούπολη 54124

Θεσσαλονίκη

 

με την ένδειξη στον φάκελο «Στατιστικό Δελτίο» και τον κωδικό υποψηφίου.

 

Επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση του στατιστικού δελτίου και η κατάθεσή του στη Γραμματεία είναι υποχρεωτική.

 

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος