Εξεταστική μαθημάτων εαρινών εξαμήνων για τους επί πτυχίω φοιτητές

Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής ενημερώνει τους επί πτυχίω φοιτητές (9ου εξαμήνου και άνω) ότι σύμφωνα με διάταξη του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα, έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν κατ’εξαίρεση στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2013 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα αν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Ως οφειλόμενα μαθήματα νοούνται τα μαθήματα τα οποία ο φοιτητής έχει δηλώσει τουλάχιστον μία φορά σε προηγούμενο έτος και δεν έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό.

Το πρόγραμμα για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου έχει ήδη ανακοινωθεί. Για τα μαθήματα που δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα, γίνεται συνεννόηση με τους διδάσκοντες.