Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή για τους εισακτέους ακαδ. έτους 2015-2016

Κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, παρακαλούνται οι εισακτέοι φοιτητές ακαδ. έτους 2015-2016, οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή πέρυσι, να το συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο link που αναγράφεται στην συνημμένη ανακοίνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας