Διακοπή Λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Τμήματος θα παραμείνουν κλειστές από 30-7-2015 έως και 19-8-2015 λόγω θερινών διακοπών.