Σεμινάρια για την αναζήτηση βιβλιογραφίας

Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ KAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ του ΑΠΘ διοργανώνει σεμινάρια με θέμα:

Α) «Ηλεκτρονικές Πηγές του Πανεπιστημίου – Αναζήτηση στον Ιχνηλάτη» και
Β) «Online πρόγραμμα οργάνωσης & διαχείρισης της βιβλιογραφίας – RefWorks».