Σεμινάριο Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος

Το Τμήμα Πληροφορικής, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους φοιτητές του, να προετοιμάσουν σωστά την όποια επαγγελματική τους αναζήτηση, διοργανώνει σεμινάριο-εργαστήριο με θέμα την αποτελεσματική παρουσία στην αγορά εργασίας, στις 3/5/2017 στην Αίθουσα Δ31 της ΣΘΕ από 11:00-14:00

Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής καθώς επίσης και δημιουργία profile στο LinkedIn.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Υποχρεωτική)