Σεμινάριο Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος-Υπενθύμιση

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, το Τμήμα Πληροφορικής διοργανώνει σεμινάριο-εργαστήριο με θέμα την αποτελεσματική παρουσία στην αγορά εργασίας, στις 3/5/2017 στην Αίθουσα Δ31 της ΣΘΕ από 11:00-14:00. Στο σεμινάριο θα δοθούν οδηγίες για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής καθώς επίσης και τη δημιουργία profile στο LinkedIn. Τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την επιτυχία της όποιας μελλοντικής επαγγελματικής αναζήτησης. Επιπρόσθετα, αν και φαίνονται πιθανώς τετριμμένα και προφανή, έχουν τις ιδιαιτερότητες τους και απαιτούν προσοχή στη λεπτομέρεια. Κατά συνέπεια, η καθοδήγηση από επαγγελματίες του χώρου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό  σας προτρέπουμε να συμμετάσχετε.

Είναι προφανές ότι, παρόλο που το Τμήμα προσπαθεί με κάθε ευκαιρία  να βοηθήσει τους φοιτητές του σε θέματα που άπτονται της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας, θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση αυτή εάν και μόνο υπάρχει το σχετικό έμπρακτο ενδιαφέρον.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Υποχρεωτική)