Εγγραφή στο Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2014 – 2015

Μήνυμα από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 παρ.2  του Ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ενεργοποιήσει για το διάστημα 2 Μαρτίου 2015 έως 27 Μαρτίου 2015 το σύστημα δηλώσεων εγγραφής του εαρινού εξαμήνου 2014-2015 για το σύνολο των Τμημάτων του Α.Π.Θ.  

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα m.auth.gr ή από την εφαρμογή για κινητά ΑΠΘ mobile (διαθέσιμη σε android και iOS), επιλέγοντας Ηλεκτρονική Γραμματεία-> Δήλωση εγγραφής εξαμήνου. 
Η είσοδος πραγματοποιείται με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού.

Περισσότερες οδηγίες

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις.

* ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ