Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2014 – 2015

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής καλείται ο:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ο οποίος πέτυχε στις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ και διετούς φοίτησης, να πραγματοποιήσει την εγγραφή του από τις 2-2-2015 έως και τις 6-2-2015.

 

Δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο του απολυτηρίου του Λυκείου απ’ όπου αποφοίτησε ή Αποδεικτικό Λυκείου
  2. Αστυνομική ταυτότητα
  3. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  5. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών από τρίτο άτομο