Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Τ.Ε.Ι για το ακαδημ. έτος 2009-2010

Ανακοινώνεται, ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 173/17-6-2009 αποφάσισε τα εξής:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 θα δεχθεί την εγγραφή στο Α εξάμηνο τεσσάρων (4) πτυχιούχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με προϋποθέσεις:

Η εγγραφή θα γίνει κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2009.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2009.