Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων T.Ε.Ι για το ακαδημ. έτος 2005-2006

Ανακοινώνεται, ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 119/24-6-2005 αποφάσισε τα εξής:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 θα δεχθεί την εγγραφή στο Α εξάμηνο επτά (7) πτυχιούχων Τμημάτων ΤΕΙ με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Η εγγραφή θα γίνει κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από 1-10 Δεκεμβρίου 2005.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2005.