Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΤΕΙ για το ακαδ. έτος 2004-2005

Ανακοινώνεται, ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 103/11-5-2004 αποφάσισε τα εξής:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 θα δεχθεί την εγγραφή στο Α εξάμηνο επτά (7) πτυχιούχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Η εγγραφή θα γίνει κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από 1-10 Δεκεμβρίου 2004.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2004.