Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι για το ακαδημ. έτος 2010-2011

Ανακοινώνεται, ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 188/2-6-2010 αποφάσισε τα εξής:

Σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και Σχολών διετούς φοίτησης στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα δεχθεί την εγγραφή ενός (1) υποψηφίου και από τις δύο κατηγορίες, που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες μονάδες. Ο πτυχιούχος ΑΕΙ εντάσσεται στο ΓΆ εξάμηνο και ο πτυχιούχος Σχολών διετούς φοίτησης στο Α΄ εξάμηνο.

Η εγγραφή θα γίνει κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2010.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2010.