Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι για το ακαδημ. έτος 2009-2010

Ανακοινώνεται, ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 173/17-6-2009 αποφάσισε τα εξής:

Σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και Σχολών διετούς φοίτησης στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 θα δεχθεί την εγγραφή ενός (1) υποψηφίου και από τις δύο κατηγορίες, που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες μονάδες. 

Ο πτυχιούχος ΑΕΙ εντάσσεται στο Γ εξάμηνο και ο πτυχιούχος Σχολών διετούς φοίτησης στο Α εξάμηνο. 

Η εγγραφή θα γίνει κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2009.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2009.