Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι για το ακαδημ. έτος 2007-2008

Ανακοινώνεται, ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 145/30-5-2007 αποφάσισε τα εξής:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 θα δεχθεί την εγγραφή στο Γ εξάμηνο ενός (1) πτυχιούχου άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και στο Α εξάμηνο ενός (1) πτυχιούχου από Τμήμα διετούς φοίτησης.

Η εγγραφή θα γίνει κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2007, διαφορετικές για κάθε ομάδα πτυχιούχων.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2007.