Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι για το ακαδημ. έτος 2006-2007

Ανακοινώνεται, ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 130/29-6-2006 αποφάσισε τα εξής:

Για το ακαδημαϊκό έτος  2006-2007 θα δεχθεί την εγγραφή στο Γ εξάμηνο ενός (1) πτυχιούχου άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και στο Α εξάμηνο ενός (1) πτυχιούχου από Τμήμα διετούς φοίτησης με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Η εγγραφή θα γίνει κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2006, διαφορετικές για κάθε ομάδα πτυχιούχων.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2006.