Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι για το ακαδημ. έτος 2002-2003

Ανακοινώνεται, ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 83/12-6-2002 αποφάσισε τα εξής:

  • Για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 θα δεχθεί την εγγραφή στο Γ εξάμηνο τριών (3) πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και στο Α εξάμηνο ενός (1) πτυχιούχου από Τμήμα διετούς φοίτησης με τις παρακάτω προϋποθέσεις.
  • Η εγγραφή θα γίνει κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από 1-10 Δεκεμβρίου 2002, διαφορετικές για κάθε ομάδα πτυχιούχων. Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2002.