Ανακοίνωση ψηφοφορίας για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ

Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής