Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα στη Γραμματεία του Τμήματος

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης να καταθέσουν ΑΜΕΣΑ στη Γραμματεία του Τμήματος, εκτυπωμένη την αίτηση του υποψηφίου καθώς και τα δικαιολογητικά στα οποία δεν έχει γίνει ηλεκτρονική ταυτοποίηση από την πλατφόρμα του Υπουργείου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η  εκτυπωμένη αίτηση πρέπει να προσκομιστεί στην Γραμματεία ΜΟΝΟ από τους δικαιούχους που πρέπει να καταθέσουν κάποιο δικαιολογητικό.

Από τη Γραμματεία