Προσοχή: Αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΠΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω των προβλημάτων του κτ. Βιολογίας έγιναν αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων του ΠΠΣ.
Το πρόγραμμα αυτό θα ισχύσει από τη Δευτέρα (13/5/2019) και μέχρι να επαναλειτουργήσει το κτ. Βιολογίας.

Δείτε το νέο ΠΠΣ εδώ