Πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα του Παρατηρητηρίου Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ

Οι φοιτητές/τριες του ΑΠΘ προσκαλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα του Παρατηρητηρίου Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ και να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Α.Π.Θ.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου θα συμβάλει στην συγκέντρωση υλικού σχετικού με τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/τριες κατά τη φοίτησή τους στο Α.Π.Θ. καθώς επίσης και πληροφοριών για την επάρκεια των παρεχόμενων υποστηρικτικών δομών του Α.Π.Θ.

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών είναι εθελοντική και ανώνυμη και δεν έχει καμία επίπτωση στη σχέση τους με το Α.Π.Θ.. Αν ξεκινήσουν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορούν, αν δεν θέλουν να συνεχίσουν, να διακόψουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε σημείο του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί τόσο σε Η/Υ, όσο και σε κινητές συσκευές (tablet – smartphones). Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://epolls.eu/auth