Πρόσκληση στην εκδήλωση “Christmas Universities Fair”

Από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σας προωθούμε την συνημμένη πρόσκληση

στην εκδήλωση “Christmas Universities Fair”.

xmas fair 2015