Πρόσκληση ερευνητών για συνεργασία με την ομάδα ‘ΙΚΑΡΟΣ’ σε ευφυή έλεγχο και ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ, drones, UAV)

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης:

Ανάπτυξη, ολοκλήρωση και συντήρηση λογισμικού μηχανικής μάθησης και τεχνητής όρασης

Συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού

Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones

Ρομποτική όραση drones

Μηχανική μάθηση για ανάλυση δεδομένων και έλεγχο drones

Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic Operating System (ROS)

Υπολογιστική κινηματογραφία με drones

Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές με drones.

Συνεργατικά και αυτόνομα ρομπότ (drones)

 

Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης, μετά από δημόσια ανταγωνιστική προκήρυξη θέσεων σε επίπεδο ερευνητή.

 

Θα προτιμηθούν ερευνητές απόφοιτοι προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορικής ή ΗΜΜΥ ή συναφών και ισότιμων Πανεπιστημιακών σχολών με:

  • υπόβαθρο στη μηχανική λογισμικού
  • εμπειρία σε προδιαγραφή, ανάπτυξη και ολοκλήρωση λογισμικού (C++, Python)
  • εμπειρία σε πλατφόρμες συνεργατικής ανάπτυξης (π.χ., BitBucket)
  • γνώσεις μηχανικής/βαθειάς μάθησης ή/και τεχνητής όρασης ή/και ρομποτικής ή/και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος
  • εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού σε πλατφόρμα ROS

 

Βιογραφικά: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, pitas@aiia.csd.auth.gr, 2310-996304.