Πρόσκληση για Erasmus+International

Erasmus + International

Ανακοίνωση από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορά στο νέο Πρόγραμμα Erasmus+ International και Πρόσκληση για αιτήσεις που αφορούν στο τρέχον εξάμηνο (Εαρινό 2016) για Φοιτητές του 3ου Κύκλου Σπουδών (PhD) και το Προσωπικό (Διδασκαλία & Επιμόρφωση).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο eurep.auth.gr