Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες με πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β΄ και με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,  εισαγόμενοι/ες στις Σχολές και στα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, οι οποίοι/ες έχουν ήδη συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και την υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσα από την ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr – και έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2015 (μεσάνυχτα) –και αποστείλει ή καταθέσει στις αρμόδιες Γραμματείες, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2015, όπως:

επισκεφτούν την ιστοσελίδα register.auth.gr έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2015, προκειμένου να καταχωρήσουν πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για την πρόσβαση τους σε απαραίτητες, για τις σπουδές τους, υπηρεσίες:

  • δημιουργία προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού, για πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (π.χ. ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων) καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους
  • υποβολή αίτησης σίτισης στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη
  • υποβολή αίτησης έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας
  • υποβολή αίτησης απόκτησης συγγραμμάτων

Καλούνται, επίσης – στο ίδιο χρονικό διάστημα και εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει, να παραλάβουν, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στις Γραμματείες των Τμημάτων εγγραφής τους το ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ. 

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων, επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

Αν δεν διαθέτετε υπολογιστή απευθυνθείτε στην κοντινότερη νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της  Κεντρικής Βιβλιοθήκης.