Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντών Τομέων Α΄, Β’ και Γ’ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα έως 31-8-2018 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίοιυ 2017 , στην αίθουσα H6 (πρώην Β) στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στις προκηρύξεις που επισυνάπτονται.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα Α’ Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα Β’ Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

Πρόκηρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα Γ’ Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφορικών