Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή Τμ. Πληροφορικής

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή” (ΦΕΚ 1163 Γ΄16-11-2016). Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 25/11/16 – 25/1/17.