Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 12 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, στην αίθουσα Η4 στον ημιώροφο του κτιρίου Βιολογίας της Σ.Θ.Ε., από 11:00 μέχρι 12:30.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στην προκήρυξη που επισυνάπτεται.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευσητου Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής.