Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντών Τομέων Α΄, Β’ και Γ’ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα έως 31-8-2020 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 , στην αίθουσα H6 στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στις προκηρύξεις που επισυνάπτονται.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα Α’ Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα Β’ Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων 

Πρόκηρυξη εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα Γ’ Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών

Προσοχή: Ενημερωτικό σημείωμα για νέα ημερομηνία εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Α’

            Ενημερωτικό σημείωμα για νέα ημερομηνία εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Β’

            Ενημερωτικό σημείωμα για νέα ημερομηνία εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Γ’