Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, στην αίθουσα Η4 στον ημιώροφο του κτιρίου Βιολογίας της Σ.Θ.Ε., από 11:00 μέχρι 12:30.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στις προκηρύξεις που επισυνάπτονται.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π.