Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε 2019

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, στην αίθουσα Η4 στον ημιώροφο του κτιρίου Βιολογίας της Σ.Θ.Ε., από 11:00 μέχρι 12:30.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στις προκηρύξεις που επισυνάπτονται.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π.