Προκήρυξη μίας θέσης υποψήφιου διδάκτορα

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει μία (1) θέση υποψηφίου  διδάκτορα στην παρακάτω  περιοχή:

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Συστήματα Αναπαράστασης Ιατρικής Γνώσης»

Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.