Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, στην αίθουσα 2 της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε., στο ισόγειο του κτηρίου των Γραμματειών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στις προκηρύξεις που επισυνάπτονται.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π.