ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ – Ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

Επισυνάπτεται η προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ για το χρονικό διάστημα από 01.11.2015 έως 31.08.2017. 

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών 

Πίνακας Υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου