Πρόγραμμα Vulcanus in Japan για το ακαδ. έτος 2016-2017

 Από το EU – Japan Centre for Industrial Cooperation European Office, που αφορά το πρόγραμμα Vulcanus in Japan για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2016.