Πρόγραμμα Προπτυχιακών Μαθημάτων και Οδηγός Σπουδών χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Μαθημάτων και Οδηγός Σπουδών Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 3-10-2016 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Οδηγός Σπουδών 2016-2017

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής