Πρόγραμμα Προπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 2-10-2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής