Πρόγραμμα Προπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 1-10-2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής