Πρόγραμμα μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από 27-5-2019

Σας ανακοινώνουμε ότι από τις 27 Μαϊου 2019 το πρόγραμμα μαθημάτων ΠΠΣ θα επανέλθει στην παλαιά του μορφή (πριν από το Πάσχα) με μικρές τροποποιήσεις. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος στις 24 Μαϊου 2019.

από τη Γραμματεία ΠΠΣ