Πρόγραμμα μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων του ΠΠΣ θα ισχύσουν και για την εβδομάδα από 20 έως 24 Μαϊου 2019.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

από τη Γραμματεία