Πρόγραμμα Προπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 1-10-2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής