Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στην Inter Engineering

Η Inter Engineering είναι πρότυπη εταιρεία εξειδικευμένη στην Ασφάλεια Πληροφορικής με έδρα την Λάρισα και πάνω από 25 χρόνια διεθνής έργο.

Λειτουργεί ως value added distributor με έμφαση στην τεχνική υποστήριξη. Αποτελείται από ανθρώπους ενθουσιασμένους για το αντικείμενο και με εκτεταμένη γνώση και εμπειρία. Ετσι στηρίζουμε καθημερινά τους συνεργάτες-μεταπωλητές μας και τελικούς πελάτες για την καλύτερη προστασία.
Για την ενίσχυση της ομάδας μας ενδιαφερόμαστε πάντα για νέο ταλέντο. Ταλέντο με ενδιαφέρον για καθαρά τεχνική ενασχόληση στην Ασφάλεια Πληροφορικής αλλά επίσης ταλέντο με commercial ενδιαφέρον συνοδευμένο από αρκετή επαφή με τα τεχνικά ασφάλειας.
Ο φοιτητής πρακτικής άσκησης αποκτά σε μας μοναδικές γνώσεις και εμπειρίες ενώ η Inter Engineering πιθανόν να αποκτήσει νέο μέλος στην ομάδα της. Του δίδεται συνήθως ένα project που μπορεί να ολοκληρωθεί στην περίοδο της πρακτικής άσκησης και έχει την ευχέρεια να εξελιχθεί ανάλογα με τις ικανότητες και το ενδιαφέρον του.

www.inter-datasecurity.com jobs@inter-datasecurity.com

Τηλ. 2410-670030