Αναβολή εξετάσεων στις 13 Οκτωβρίου 2006

Οι εξετάσεις της Παρασκευής 13 Οκτωβρίου 2006 μετατίθενται στις ίδιες αίθουσες και ώρες για την Τρίτη 17 Οκτωβρίου.

Οι παραδόσεις μαθημάτων αρχίζουν στις 18 Οκτωβρίου 2006.