Μεταφορά Θέσης – Κατάθεση Δικαιολογητικών

Καλούνται οι φοιτητές που αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους στο Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. και έχει ανακοινωθεί η μεταφορά της θέσης τους στο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων Εισαγωγής 2014» (https://solon.it.minedu.gov.gr/) να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 έως και Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση που θα σταλεί εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος και να φέρει την αστυνομική του ταυτότητα.